Əl Reabilitasiyası

Əl reabilitasiyasının məqsədi; yaralanma və ya zədələrdən  (barmaq, əl, qol qopması kimi) və  əməliyyatlar sonrasında xəstənin itirdiyi funksiyalarını təkrar geri qazandırmaqdır.

Əməliyyatların müvəffəqiyyətlə nəticələnməsi üçün  əməliyyat sonrası əl müalicəsinin və bərpa rebilitasiya kursunun  davam etməsi zəruridir.


Əl terapiyası  tətbiq olunmazsa  əməliyyat istənilən nəticəni verməz  və xəstə əməliyyat olan üzvünü istifadə edə bilməz. Əməliyyat hazirliqlari zamanı əl terapist- cərrahın  tətbiq etdiyi proqrama  uyğun bir şəkildə  xəstə əməliyyata hazırlanır.

Əməliyyatdan  sonra, əldə mövcud əzələlərin gücləndirilməsi işləri proqram  şəkilində əl terapist-doktoru  tərəfindən tətbiq olunur.

Əməliyyatdan  sonra   yaranın vəziyyəti (çapıq toxuma) hüceyrələrin  şişi və funksiya çatışmazlıqları baxımından qiymətləndirilib müalicə proqramına alınır. Bərpanın   sürətinə bağlı olaraq müalicələrə ardicil  davam edilir. Cərrah ilə ünsiyyətdə  olmaq, bərpa müddətində  duyğu analəzləri aparmaq  çox əhəmiyyətlidir.

Bu analizlər üzrə aparılan  testlər beynəlxalq standartlara uyğun aparılır.

 

               Kuğu Boynu Deformitesi                                                      Karpal Tunel

 

Əməliyyata ehtiyac duyulmayan vəziyyətlərdə, misal üçün,  musiqiçilərin  peşə xəstəliyi sayılan Overuse sindromu kimi vəziyyətlərdə də əl reabilitasiyası tətbiq olunmaqdadır.

Eyni zamanda  ev xanımlarından və oturaq işdə çalışanlardan  Karpal tunel sindromu kimi, barmaqlarda yaranan tətik barmaq   (triger finger), yenə barmaqlarda yaranan swaneck (qu boynu) deformasiyası, butonier (düymə iliyi) kimi eybəcərliklər atel tətbiq edilməklə  və reabilitasiya proqramı uyğulamaqla yanaşı  əl terapiyası ilə bərpa edilir.

 

SPASTİK ƏL ;

Spastisitenin azaldılması və əlin funksiysının  geri qazanılması məqsədilə müxtəlif   proqramlar tətbiq edilir.  Həm atel uygulamarıyla həm də gündəlik həyatda tətbiq olunması lazım olan xüsusi məşq proqramları ilə spastisiteyi azaldaraq gündəlik həyatda daha çox istifadə edilməsini təmin edir.

 

 

 

 

İFLİC ƏL;

İflic əldə; problemin olduğu səviyyəyə bağlı olaraq ilk 1 il içində kazanabiləcəyi  funksiyaların% 70- ni müalicə  reabilitasiya programlarımızla  qazandırırıq

Ayrıca doğum əsnasında tək qolu iflic doğulan körpələrin də müalicə-bərpa kurslarından   müvəffəqiyyətli sonuclar almaqdayıq…