Qranit Sindiromu

SAKİTLƏŞMƏYƏN BEL-BOYUN AĞRINIZI SƏBƏBİ QRANİT SİNDROMU DURMU?

Bel və boyun ağrısından əziyyət çəkən  bir çox xəstə, MR sonucu kimi  bel və boyun yırtığı diyaqnozu ilə səhv və yanlış  müalicə tətbiqi iləyanaşı,  uzun müddət müxtəlif  həkimlərə müraciət edər,  ağrı kəsici dərmanlar qəbul edər, faydasını görmədiklərindən vaxtla yanaşı sağalmaq ümidini də itirirlər.

Halbuki onurğanın arxa üzündə olan qranit oynaqların yaşlanması nəticəsində ortaya çıxan Qranit Sindromuna bağlı bel və boyun ağrısının müalicəsi doğru diaqnoz qoyulduqdan sonra elə də çətin deyil.

Qranit Sindromu xüsusilə 50 yaşından sonra bel-boyun ağrılarının ən sıx görülən səbəbi olmasına baxmayaraq kifayət qədər populyar olmayan, üstəlik hələ də ciddi qəbul edilməyən  bir xəstəlikdir.

Onurgamızı formalaşdıran sümük quruluşu, yəni onurğaların arxasında olan qranit oynaqlar onurğanın elastik hərəkət etməsini təmin edirlər. Qranit oynağı həm onurğa içində iştirak etdiyi kanala, həm də onurğa iliyindən aşağı və yuxarı ətraflara uzanan  sinirlərin çıxdığı kanala olduqca yaxın yerləşir.


Onurğadakı yaşlanmadan qaynaqlanan kirəcləşmə

 • Uzun müddət hərəkətsiz oturma və ya ayaqda durmaqdan yaranan onurğa pozuqluğu
 • Ağır işlərin ya da uyğun olmayan idman məqlərinin nəticəsində
 • Balanssız yük daşımaq, birdən birə ağır yük qaldırmaq
 • Onurğa quruluşundakı pozuqluqlar, (skolyoz, kifoz və s.)

Zədələr kimi səbəblərə bağlı olaraq qranit oynaqlarda yaranan qüsurlar  şiddətli boyun, kürək və bel ağrılarına səbəb ola bilər.

Qranit oynaq qisminə  bağlı ağrılar, bel və boyun yırtığı ağrısı kimi bel və boyun bölgəsində görülür, belin və boynun yan qisimlərinə, qollara, ombaya və ombanın  üst qisiminə yayılır.

Bel və boyun yırtığı ağrıları  önə əyilərkən  artırsa,  qranit sindromundan qaynaqlanan   bel və boyun ağrları daha çox arxaya əyiləndə  və yana dönəndə  artar.

Xəstəlik çox irəliləmişsə  qranit oynaq qüsurları  zamanı  onurğa iliyindən çıxan sinirlər də təzyiq altında qala bilirlər və ağrı qollara, ombaya  yayılaraq yırtıq ağrısı  təsəvvürü yarada bilir.

Test müayinə diqqətlə  aparılmamışsa  və çəkilən MR  nəticələrində yırtıq mövcud isə, Qranit Sindromu diqqətdən kənarda qala bilər  və tətbiq olunan müalicə faydasız olar.

Ümumiyyətlə 17-25 yaş arasında görülən Qranit Sindromuna bağlı ağrılarda, çəkilən MR da yırtıq görülərək səhvən yırtıq müalicəsi edilsə ciddi problemlərə səbəb ola bilər. Qranit bölgəsindəki doğuşdan gələn qırıqlar da mütləq nəzərə almalıdır. Bu vəziyyət irəliləyərək iki onurğanın  bir-birinin üzərinə sürüşməsinə səbəb ola bilər. Xalq arasında bel açıqlığı və bel sürüşməsi olaraq xatırlanan Lizis, Listezis və Spina bifidanın qranit oynağı və ətrafındakı qisimlərə təsir  edən bir  problemdir.


Qranit Sindiromunda Müalicə:

 • Bərpa-Reabilitasiya kursları: Ultrasyon, hilterapi, analjezik axınlar, iyontoforez kimi toxumadakı dövranı artırıcı, spazmanı aradan qaldıran müalicə
 • DRX9000 Spinal Basınç üsulu. Qranit sindromu onurğada sürüşməyə və onurğalar arasında daralmaya səbəb olarkən istifadə edilməlidir
 • Manuel müalicə üsulu ilə onurğada hərəkəti məhdud oynaq müəyyən edilir və oynaq hərəkətə keçirilir Onurğa biyomexanizmasındakı deffektler aradan qaldırılmaqla.
 •  
 • Qranit oynaq inyeksiyası: Blok yöntəmi ilə oynağı rahatlaşdıraraq, hərəkət qabiliyyətini artırmaq məqsədi ilə həyata keçirilir
 • Xəstəyə uyğun olan məşqlər: önə əyilmə məşqləri, qarın əzələlərini gücləndirici məşqlər, gərmə məşqləri. Yerimə, velosiped və s.
 • Günlük və iş yerində uyğun oturma və işləmə  mövqeləri öyrədilməlidir.