Zahide Yetiş'le proqramına kömək etdi. Dos. Dr. Alp Baturalp I Kök Hüceyrə Terapiyası I Fizyorem