Avasküler Nekroz


AVASKÜLER FEMUR BAŞI NEKROZ
( İskemik kemik nekrozu , Osteonekroz )


Kemik dokusu kan damarları yoluyla beslenen bir doku olduğundan , beslenmesinin bozulması sonucu kemik dokusu ölür.Böylece doku ölümü kalça başının özelliğini yitirmesine ve zaman içinde çökmesine neden olur. ( En çok kalçada görülmesine rağmen , omuz , dizler ve ayak bileğinde de görülebilirAVASKÜLER NEKROZUN SEBEBİ NEDİR ? KİMLERDE GÖRÜLÜR ?


Yaklaşık her yıl 20.000 kişide AVN gelişir.Bunların çoğunluğu 20 – 50 yaş arası kişilerdedir.

En önemli sebepleri :
1- Travma , kırıklar
2- Kortizon kullanımı ( uzun süreli )
3- Alkolizm
4- Metabolik Hastalıklar
5- Orak hücreli anemi
6- Pankreatit veya pankreas inflamasyonu
7- HIV enfeksiyonu
8- Otoimmün hastalıklar
9- Radyoterapi ve kemoterapi
10- Dekompresyon hastalığı


BELİRTİLERİ NELERDİR ?

En önemli belirtisi kalça çevresi ağrısıdır. Bir süre sonra topallama başlar. Bir kaç yıl içinde de eklem hareketi kısıtlanır.


TEDAVİSİ NEDİR ?

Şimdiye kadar bu hastalığın tedavisindeki amaç , etkilenen eklemin fonksiyonunu yeniden kazandırmak , kemik yıkımının ilerlemesini durdurmak ve ağrıyı azaltmaya çalışmaktı. Bu amaçla da eklem üzerindeki yük azaltılmaya çalışılır ( istirahat ) , ilerlemesini sağlayan etkenler azaltılmaya çalışılır ( travma , kortizon , alkol vs..) , HBO ( hiberbarik oksijen ) ve fizik tedavi yöntemleri kullanılır , en son da cerrahi tekniklerle ekleme müdahale edilirdi.

Günümüzde artık cerrahi olmayan tekniklere SVF kök hücre tedavisinin eklenmesi ile Evre 1 ve Evre 2.cıvarında yani yeni tanı konmuş , kalçada harabiyet
yapmamış ya da az miktarda yapmış hastalarda SVF kök hücre uygulamaları ile hastalığın ilerlemesinin durması ve hatta kemik yapının yeniden kanlanması sağlanarak hastalığın iyileşmesi mümkün olabilmektedir.