SVF KÖK HÜCRE TEDAVİSİ KALÇADA OLUŞAN AVASKÜLER NEKROZ UYGULAMASI