Zahide Yetiş'le programı, Doç.Dr. Alp Baturalp Yeni Tedavi Yöntemleri